Sthlm Biltjänster
Fleet
Assistans
Godkänd bilverkstad
iso-9001
iso-14001

Miljöpolicy

Vår Miljö!

En av de viktigaste och mest diskuterade frågorna idag är miljöfrågan. Miljön angår oss alla, och är ett mått på vår livskvalité. Vi har alla ett enskilt och kollektivt ansvar för vår miljö.

Miljöarbetet på STHLM Biltjänster AB

STHLM Biltjänst AB skall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

  • Erbjuda kvalitetsprodukter med lång livslängd.
  • Ha en dialog med kunder och leverantörer om framtida miljöanpassade alternativ.
  • Välja och utveckla miljöanpassade arbetssätt, produkter samt system, så långt det är möjligt.
  • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra kunders fordon i syfte att skydda miljön.
  • Källsortera vårt avfall, välja miljöanpassade förbrukningsmaterial och reservdelar för att förebygga föroreningar så långt det är möjligt.
  • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.